Eishockey2018-2019  021-KEC-DEG 2-3 OT 29.22.2018  [38]