Eishockey2018-2019  006-Kölner Haie - Roegle BK 1-3 19.8.2018  [35]

006-Kölner Haie - Roegle BK 1-3 19.8.2018